corona nieuws

    NL
 Online afspraken maken is  voor onbepaalde tijd niet mogelijk. 
 Voor élke afspraak,  bel 03 232 86 77.
 Hebt u een vraag of wilt u een bloeduitslag weten? Doe dat tijdens het BEL-MOMENT.

 Bij het doktersbezoek is een mondmasker verplicht.

 
 It is not possible to make an appointment online indefinitely.
 For any appointment, please call 03 232 86 77.
 Do you have a question or do you want to know the results of a blood test? Please call during the specific time slots of your doctor.

 When visiting your doctor wearing a face mask is obligatory.

    FR
 La prise de rendez-vous en ligne n’est pas possible actuellement.
 Pour tout rendez-vous, appelez le 03 232 86 77.
 Avez-vous une question ou souhaitez-vous connaître le résultat d’ un test sanguin? Appelez pendant la permanence téléphonique.

 Porter un masque de protection est obligatoire pendant votre visite médicale.

 
 Por ahora no es posible hacer una cita en línea.
 Para cualquier cita, llame 03 232 86 77.
 ¿Tiene alguna pregunta o quiere saber el resultado de un análisis de sangre? Llame al momento de la llamada de su doctor.

 Lievar una mascarilla durante su visita al médico es obligatorio.

 
 Momentaneamente le prenotazioni online non sono disponibili.
 Per qualsiasi appuntamento chiamare 03 232 86 77.
 Avete una domanda o volete sapere l’esito dglie analisi del sangue? Chiamate durante l’orario dei “BEL-MOMENTEN”.

 Durante la visita medica la mascherina è obbligatorio.

 

 

 Ook in deze moeilijke coronaperiode willen wij een algemene goede zorgverlening blijven garanderen.

 Het is erg belangrijk dat u voor alle mogelijke gezondheidsklachten bij ons terecht kan.
 Daarom hebben we (tijdelijk) nieuwe afspraken opgesteld.

 Wil volgende stappen a.u.b. respecteren:
 * Maak voor elke raadpleging (een consult, een aanvraag voor bloedafname) een telefonische afspraak met de praktijk: 03 232 86 77.
 * Vermeld de reden van uw oproep.
 * U wordt telefonisch verder geholpen of u krijgt een afspraak voor een consult.

 De gekende BEL-MOMENTEN blijven er voor een kort advies, informeren naar laboresultaten.

 Vrije raadplegingen, dispensarium worden voorlopig niet meer uitgevoerd.  Maar je kan ’s morgens wel komen ‘op afspraak’!

 Niet-dringende controle-afspraken kunt u best even uitstellen.

 Wij dragen er uiterste zorg voor dat uw consult bij ons in een veilige omgeving kan plaatsvinden.

 

 

 Bescherm je tegen virussen zoals het MOET

 CORONAVIRUS COVID-19
 of de SEIZOENSGRIEP !

 1.  Was regelmatig je handen.
 2.  Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 3.  Heb je geen zakdoekjes bij de hand ?  Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 4.  Blijf thuis als je ziek bent.

 VRAAG RAAD AAN JE HUISARTS
 alle info op  www.info-coronavirus.be

 

Recente nieuwsjes

 NIEUWE TARIEVEN  2020
 
 consultatie:  € 27,00
 consultatie avond (na 18.00u):  € 31,00
 huisbezoek:  € 40,00

Nuttige telefoonnummers

Anonieme Alcoholisten
03 239 14 15
Antigifcentrum
070 24 52 45
Brandwondencentrum Stuivenberg
03 217 75 95
ChildFocus
11 6000
Druglijn
078 15 10 20
Europees noodnummer
112
Kankerfoon
0800 15 800
Politie
101
Rode Kruis
105
Zelfmoordpreventie
0800 32 123
Huisartsenwachtpost
0900 10 512

 

Verstrekken van kwaliteitszorg is onze missie

Wij promoten beweging en een gezondere levensstijl om de patiënt bewust te laten ervaren hoe hij kwaliteitsvol kan leven.

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen