corona nieuws

   PCR – test voor reis
   alle info vind u op

    www.mijngezondheid.be

   CORONA – INFOLIJN
  03 435 95 55
   
alle dagen van 09.00u tot 17.00u

    * alle vragen rond corona  bv. wat je moet doen als je positief test of een risicocontact hebt gehad.
   * specifieke vragen rond het testdorp TestCovid op Spoor Noord.

   * alle vragen over het vaccineren in Antwerpen
   * telefonische ondersteuning voor wie vastloopt bij het maken van een afspraak voor een test
      (of vaccinatie in de toekomst)
 

   VACCINATIE – INFORMATIE

   www.laatjevaccineren.be
 

  allerlei informatie te vinden op de website van “gezondheid en wetenschap”

                         www.gezondheidenwetenschap.be

 

   BESCHERM JE TEGEN HET VIRUS ZOALS HET MOET

    CORONAVIRUS COVID-19

   1. Was regelmatig je handen.
   2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
   3. Heb je geen zakdoekjes bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
   4. Blijf thuis als je ziek bent.

   VRAAG RAAD AAN JE HUISARTS.
  alle info vindt u ook op www.info-coronavirus.be

 

Recent nieuws

  FIETSPARKING

   in de Predikerinnenstraat.
   sluit om 18.00u

    parkeer je fiets daar     parkeer je fiets hier 

   De ANTIGOON Huisartsen zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen.

 

   diëtiste Evelien Weyler

   CONSULTATIE
   elke 1° en 3° woensdag van de maand tussen 15.00u en 19.00u

   TARIEVEN
   intakegesprek  55,00 euro / uur
   opvolging  25,00 euro / half uur

   Maak een afspraak aan het onthaal of telefonisch 03 232 86 77.

   Vraag je diëtiste om meer informatie over een aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van voedings- en dieetadvies
   door een erkend diëtist bij je ziekenfonds.

 

 

 

 NIEUWE TARIEVEN HUISARTSEN  2021

  Al onze huisartsen zijn geconventioneerd.

  consultatie:  27,00 euro
  consultatie avond (na 18.00u):  31,50 euro
  patiënten die recht hebben op een derdebetalersregeling:
       4,00 euro of 1,00 euro afhankelijk van het statuut
  huisbezoek:  40,00 euro
 

Nuttige telefoonnummers

Anonieme Alcoholisten
03 239 14 15
Antigifcentrum
070 24 52 45
Brandwondencentrum Stuivenberg
03 217 75 95
ChildFocus
11 6000
Druglijn
078 15 10 20
Europees noodnummer
112
Kankerfoon
0800 15 800
Politie
101
Rode Kruis
105
Zelfmoordpreventie
0800 32 123
Huisartsenwachtpost
0900 10 512

 

Verstrekken van kwaliteitszorg is onze missie

Wij promoten beweging en een gezondere levensstijl om de patiënt bewust te laten ervaren hoe hij kwaliteitsvol kan leven.

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen