corona nieuws

   PCR – test voor reis
   alle info vind u op

    www.mijngezondheid.be

   CORONA – INFOLIJN
  03 435 95 55
   
alle dagen van 09.00u tot 17.00u

    * alle vragen rond corona  bv. wat je moet doen als je positief test of een risicocontact hebt gehad.
   * specifieke vragen rond het testdorp TestCovid op Spoor Noord.

   * alle vragen over het vaccineren in Antwerpen
   * telefonische ondersteuning voor wie vastloopt bij het maken van een afspraak voor een test
      (of vaccinatie in de toekomst)
 

   VACCINATIE – INFORMATIE

   www.laatjevaccineren.be
 

  allerlei informatie te vinden op de website van “gezondheid en wetenschap”

                         www.gezondheidenwetenschap.be

 

   BESCHERM JE TEGEN HET VIRUS ZOALS HET MOET

    CORONAVIRUS COVID-19

   1. Was regelmatig je handen.
   2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
   3. Heb je geen zakdoekjes bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
   4. Blijf thuis als je ziek bent.

   VRAAG RAAD AAN JE HUISARTS.
  alle info vindt u ook op www.info-coronavirus.be

 

Recent nieuws

 

  ONZE DIËTISTE
  Evelien Weyler
   stopt eind dit jaar.
   We bedanken haar hartelijk voor de samenwerking !

   Ondertussen zijn wij op zoek naar een nieuwe pedicure.

   ONZE PEDICURE
   An Vansteenbrugge

     Maak telefonisch een afspraak bij haar
     0495 51 12 79

   TARIEVEN
   gespecialiseerde voetverzorging   33,00 euro
   nagelconstrucie   15,00 euro
   lakken   7,00 euro
   nabehandeling   10,00 euro

     Wanneer je een afspraak wil annuleren, doe dit minimaal 24u vooraf telefonisch.
     Spreek gerust een boodschap in op het antwoordapparaat. An belt je zo snel mogelijk terug.

  HUISARTSENWACHTPOST BRABO

      

  

  FIETSPARKING

   in de Predikerinnenstraat.
   sluit om 18u00

    parkeer je fiets daar     parkeer je fiets hier 

   De ANTIGOON Huisartsen zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen.

 

 

 NIEUWE TARIEVEN HUISARTSEN  2021

  Al onze huisartsen zijn geconventioneerd.

  consultatie:  27,06 euro
  consultatie avond (na 18.00u):  31,38 euro
  patiënten die recht hebben op een derdebetalersregeling:
  4,00 euro of 1,00 euro afhankelijk van het statuut
  huisbezoek:  40,04 euro
 

Nuttige telefoonnummers

Anonieme Alcoholisten
03 239 14 15
Antigifcentrum
070 24 52 45
Brandwondencentrum Stuivenberg
03 217 75 95
ChildFocus
11 6000
Druglijn
078 15 10 20
Europees noodnummer
112
Kankerfoon
0800 15 800
Politie
101
Rode Kruis
105
Zelfmoordpreventie
0800 32 123
Huisartsenwachtpost BRABO
03 283 14 50 – 0900 10 512

Verstrekken van kwaliteitszorg is onze missie

Wij promoten beweging en een gezondere levensstijl om de patiënt bewust te laten ervaren hoe hij kwaliteitsvol kan leven.

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen