Maak kennis met ons team

Als artsen en medewerkers van Antigoon vormen wij een collegiaal team in een aangename werkomgeving. Wij gaan op een respectvolle manier om met elkaars eigenheid en staan voortdurend in dialoog. De teamgeest laat voldoende ruimte voor zelfontplooiing.

De vaste artsen

dr. Eric Boydens

dr. Hilde Hofkens

dr. Jos Gobert

dr. Jozefien De Rooze

De huisartsen in opleiding

Elk jaar begeleiden wij – als erkende praktijkopleiders – één of meer afgestudeerde – en dus gediplomeerde – arts(en) in zijn/haar specialisatie tot de huisartsengeneeskunde.

Voor het academiejaar 2018 – 2019  zijn dat dr. Sara Coenen en dr. Mattijs Govaerts.

dr. Sara Coenen

dr. Mattijs Govaerts

De verpleegkundigeN

Elke Schmeltzer
Elise Beck
Laurence Descans

Het secretariaat

Onze praktijkassistentes zijn het eerste aanspreekpunt in onze praktijk. Zij zorgen voor een vriendelijk onthaal en een vlotte administratie.

Anne De Malsche

Gis De Cremer

 

Verstrekken van kwaliteitszorg is onze missie

Wij promoten beweging en een gezondere levensstijl om de patiënt bewust te laten ervaren hoe hij kwaliteitsvol kan leven.

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen

03 232 86 77

Klapdorp 22A Antwerpen